ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ Α.Ε.

Η εταιρεία

 

 

Η εταιρεία ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), στην περιοχή της Αχαΐας.

 

Η εταιρεία ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ Α.Ε. είναι θυγατρική της εταιρείας ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό τη δραστηριοποίηση της μητρικής εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. στην αγορά της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.