ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ Α.Ε.

Στοιχεία της εταιρείας

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ Α.Ε.

ΑΦΜ: 998384534

ΑΡ. ΜΑΕ: 69214/01ΑΤ/Β/10/018

ΑΡ. ΕΒΕΑ: 268643

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 9193601000

 

 

Ισολογισμός 2012 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2013 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2014 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2015 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2016 Αρχείο pdf